Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3876/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 31/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3876/TCT-PCCS
V/v: hoàn thuế GTGT
 

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 11279/CT-KCX.CN ngày 21/9/2005 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về phân loại doanh nghiệp phải kiểm tra trước hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3, Mục IV, Phần II Quyết định số 1209/TCT/QĐ/TCCB ngày 27/12/2004 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp hướng dẫn: “Thực hiện phân loại doanh nghiệp được hoàn thuế trước, kiểm tra sau hoặc kiểm tra trước khi hoàn thuế căn cứ vào Phiếu nhận xét hồ sơ hoàn thuế và tiêu chí phân loại doanh nghiệp phải kiểm tra trước khi hoàn thuế gồm:

+ ĐTNT mới thành lập có thời gian kinh doanh dưới 1 năm và đề nghị hoàn thuế lần đầu;

+ ĐTNT đã có các hành vi vi phạm gian lận về thuế GTGT;

+ ĐTNT xuất khẩu hàng hóa theo đường biên giới đất liền;

+ ĐTNT mới được tổ chức, sắp xếp lại như: chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản…”

Theo hướng dẫn nêu trên Công ty Cổ phần Long Sơn đã có hành vi vi phạm gian lận về thuế GTGT thuộc đối tượng doanh nghiệp phải kiểm tra trước khi hoàn thuế. Việc phân loại doanh nghiệp có vi phạm để áp dụng kiểm tra trước, hoàn sau trong thời hiệu 12 tháng kể từ tháng phát hiện vi phạm. Tổng cục giao cho Cục thuế xem xét trường hợp cụ thể về tính chất và mức độ vi phạm để áp dụng cho phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy xuất khẩu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3876/TCT-PCCS ngày 31/10/2005 của Tổng cục Thuế về phân loại doanh nghiệp phải kiểm tra trước hoàn thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.498

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!