Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3788/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3788/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Ngọc Hải
Ngày ban hành: 11/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3788/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất xanh
(Địa chỉ: số 27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 115/2013/CV-ĐX ngày 16/5/2013 của Công ty Cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất xanh về chính sách thuế TNDN đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh và khấu hao bất động sản đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 9/5/2013, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã có công văn số 2530/CT-TTHT trả lời Công ty về chính sách thuế TNDN.

Do công văn của Công ty nêu vướng mắc theo tình huống giả định ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty A, đối tác thứ ba nên chưa đảm bảo cơ sở chắc chắn về thông tin cung cấp. Đề nghị Công ty nghiên cứu nội dung hướng dẫn tại công văn số 2530/CT-TTHT ngày 9/5/2013 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể theo điều kiện thực tế mà Công ty đáp ứng tại các văn bản quy phạm pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Lãnh đạo Tổng cục (A. Tuấn) (để báo cáo);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3788/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.076
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.36.60