Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 3778/TCHQ-GSQL 2020 điều kiện kiểm tra hải quan khi thành lập doanh nghiệp chế xuất

Số hiệu: 3778/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 09/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3778/TCHQ-GSQL
V/v điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan khi thành lập DNCX

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được các ý kiến của Đại sứ quán Nhật Bản, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và các doanh nghiệp về vướng mắc liên quan đến việc xác nhận khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan khi cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến cơ quan hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 10070/VPCP-CN ngày 04/11/2019 của Văn phòng Chính phủ, trong khi chờ sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan, đối với các dự án đầu tư thành lập DNCX đã hoàn thành việc xây dựng nhà xưởng, cơ sở hạ tầng, chuẩn bị đi vào hoạt động để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan tạm thời hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện xác nhận khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo khoản 1 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ như sau:

Khi nhận được văn bản lấy ý kiến của cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ thì chỉ đạo Chi cục Hải quan quản lý địa bàn nơi nhà đầu tư đề nghị thành lập DNCX thực hiện việc kiểm tra các nội dung dưới đây để xác nhận khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan:

- Tường rào cứng bao quanh, ngăn cách với khu vực bên ngoài.

- Hệ thống ca - mê - ra giám sát hiển thị rõ hình ảnh hàng hóa đi vào, đi ra doanh nghiệp. Hình ảnh quan sát được vào tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ) và dữ liệu về hình ảnh ca - mê - ra được lưu giữ tại doanh nghiệp tối thiểu 12 tháng. Hệ thống ca - mê - ra được kết nối trực tiếp với cơ quan hải quan quản lý.

- Hệ thống quản lý nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có thể kết xuất được số liệu nhập - xuất - tồn nguyên liệu, vật tư và sản phẩm để báo cáo quyết toán tình hình sử dụng với cơ quan hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan) để được xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- UBND tỉnh Vĩnh Phúc (để phối hợp);
- Đoàn đại biểu Quốc hội t
nh Vĩnh Phúc (để biết);
- Đại sứ quán Nhật Bản (để biết);
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để biết);
- Đ/c Nguyễn Văn
Cẩn - TCT (để b/c);
- VCCI, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản; Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc, Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu (để biết);
- Công ty TNHH Arcadyan Việt Nam, KCN Bá Thiện, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, t
nh Vĩnh Phúc (thay trả lời);
- Công ty TNHH Vina MC In
fonics, Lô B4-5-6 KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (thay trả lời);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3778/TCHQ-GSQL ngày 09/06/2020 về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan khi thành lập doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.809

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!