Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3738/TCT-CS về việc thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3738/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 3738/TCT-CS
V/v thời gian ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hậu Giang

Trả lời công văn số 227/CT-TT&HT ngày 19/9/2008 của Cục thuế tỉnh Hậu Giang về thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 Phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: “Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2007 trở đi”.

Tại điểm 7 Phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTC (nêu trên) quy định: “Cơ bản kinh doanh đã thành lập trước đây không thuộc diện ưu đãi đầu tư, nay có đủ điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư này cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2007”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã thành lập trước đây không thuộc diện ưu đãi đầu tư, nay đáp ứng điều kiện về địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC (nêu trên) từ kỳ tính thuế năm 2007 và chỉ được hưởng ưu đãi cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại theo nguyên tắc sau:

- Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi còn lại: bằng số năm cơ sở kinh doanh được áp dụng thuế suất ưu đãi theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC (nêu trên) trừ (-) đi thời gian (theo năm) tính từ khi cơ sở kinh doanh bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đến ngày 01/01/2007.

- Thời gian miễn, giảm thuế TNDN còn lại: bằng số năm cơ sở kinh doanh được miễn, giảm thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC (nêu trên) trừ (-) đi thời gian (theo năm) tính từ khi cơ sở kinh doanh bắt đầu có thu nhập chịu thuế đến ngày 01/01/2007.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Hậu Giang biết và hướng dẫn đơn vị.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3738/TCT-CS về việc thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.154
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112