Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3722/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3722/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 03/09/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3722/TCT-CS
V/v: chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng

Trả lời công văn số 532/CT-TTr ngày 12/6/2014 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng về chính sách thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ về thuế TNDN quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

“1. Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp...

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật…”.

Theo nội dung công văn số 532/CT-TTr nêu trên thì Công ty cổ phần Thủy Sản Sóc Trăng bị Bộ Thương Mại Mỹ lựa chọn là bị đơn bắt buộc cho kỳ xem xét hành chính POR8 nên phát sinh khoản chi phí đối với khoản thuế chống bán phá giá.

Căn cứ các nội dung trên, do Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng không gửi kèm công văn số 532/CT-TTr các tài liệu khác liên quan đến vấn đề này nên Tổng cục Thuế hướng dẫn về nguyên tắc như sau:

Trường hợp Công ty cổ phần Thủy Sản Sóc Trăng bị Bộ Thương Mại Mỹ lựa chọn là bị đơn bắt buộc cho kỳ xem xét hành chính POR8 nên phát sinh khoản chi phí đối với khoản thuế chống bán phá giá thì khoản chi này của Công ty Stapimex được coi là khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Khoản chi phí đối với khoản thuế chống bán phá giá sẽ được xác định là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu Công ty cung cấp được các chứng từ xác thực khoản chi nêu trên, cụ thể như: (i) tài liệu xác nhận Công ty bị Bộ Thương mại Mỹ lựa chọn là bị đơn bắt buộc cho kỳ xem xét hành chính POR8; (ii) hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng (hay các tài liệu tương tự) xác nhận sự thay đổi trong điều khoản giao hàng của Công ty; (iii) chứng từ xác nhận việc Công ty chuyển khoản cho bên nước ngoài nộp hộ khoản thuế chống bán phá giá; (iv) chứng từ xác nhận về việc bên nước ngoài đã nộp hộ Công ty khoản thuế chống bán phá giá; (v) các hóa đơn, chứng từ có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC, CĐKT, HTQT (BTC);
- Cục TCDN (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3722/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.696

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211