Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3721/TCT-DNL xác định doanh thu để tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3721/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 05/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3721/TCT-DNL
V/v xác định doanh thu để tính thuế GTGT và thuế TNDN đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Cần Thơ.

Trả lời công văn số 154/CT-KTT ngày 03/9/2013 của Cục thuế Cần Thơ về việc xác định doanh thu để tính thuế GTGT và thuế TNDN đối với nhà thầu nước ngoài của Tổng Công ty phát điện 2, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.1, Khoản 1, Mục II, Phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam hướng dẫn việc xác định doanh thu tính thuế GTGT đối với nhà thầu chính nước ngoài quy định:

"Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam để giao bớt một phần giá trị công việc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam thì doanh thu chịu thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện. Quy định này không áp dụng trong trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với các nhà cung cấp tại Việt Nam để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ việc thực hiện Hợp đồng nhà thầu."

Tại Điểm 2.1, Khoản 2, Mục II, Phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định doanh thu tính thuế TNDN đối với nhà thầu chính nước ngoài quy định:

"Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam để giao bớt một phần giá trị công việc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam thì doanh thu chịu thuế của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện. Quy định này không áp dụng trong trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với các nhà cung cấp tại Việt Nam để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ việc thực hiện Hợp đồng nhà thầu."

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp Nhà thầu Mitsubishi Heavy Industries LTD (MHI- Nhật Bản) ký hợp đồng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để thực hiện cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp công trình Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn theo hợp đồng số 22-12-2005/EVN-MITSUBISHI ngày 22/12/2005, Nhà thầu MHI có ký Hợp đồng với các doanh nghiệp Việt Nam để mua các hàng hóa, dịch vụ như cọc bê tông, thép tiền chế, thiết bị PCCC, xe chuyên dùng, xe ô tô để thực hiện Hợp đồng nhà thầu thì doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầu MHI không được loại trừ giá trị hàng hóa, dịch vụ mua của doanh nghiệp Việt Nam khi kê khai, nộp thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Cần Thơ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ: PC; CS; KK;
- Lưu: VT, DNL (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN
Đặng Ngọc Minh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3721/TCT-DNL xác định doanh thu để tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.792
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168