Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3701/TCT-CS năm 2013 xử lý theo thủ tục khiếu nại do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3701/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 04/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3701/TCT-CS
V/v xử lý theo thủ tục khiếu nại

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bắc Giang;
- Công ty TNHH Hosiden Việt Nam.
(Đ/c: Lô C1, KCN Quang Châu, Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1713/CT-KTT1 ngày 7/6/2013 và công văn số 19609/CT-KTT1 ngày 14/6/2013 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang vướng mắc về xử lý kết quả kiểm tra, công văn số 240613/CV-AC ngày 24/6/2013 và công văn số 060913/CV-AC ngày 6/9/2013 của Công ty TNHH Hosiden Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 5, Điều 7 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011.

Căn cứ quy định nêu trên, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đã có Quyết định số 1509/QĐ-CT ngày 28/5/2013 v/v xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế và Quyết định số 1628/QĐ-CT ngày 31/5/2013 về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước đối với Công ty TNHH Hosiden Việt Nam. Trường hợp Công ty TNHH Hosiden Việt Nam không đồng ý với các Quyết định xử lý nêu trên thì Công ty thực hiện theo Luật khiếu nại.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế và Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3701/TCT-CS năm 2013 xử lý theo thủ tục khiếu nại do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.083
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127