Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3694/TCHQ-CCHĐH năm 2013 vướng mắc danh mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp chế xuất do Ban Cải cách hiện đại hóa ban hành

Số hiệu: 3694/TCHQ-CCHĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Cải cách Hiện đại hóa Người ký: Trần Quốc Định
Ngày ban hành: 03/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3694/TCHQ-CCHĐH
V/v vướng mắc danh mục hàng hóa nhập khẩu tạo TSCĐ của DNCX

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Công ty TNHH ENPLAS Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô K3 Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

 

Phúc đáp công văn số 991/HQHN-GSQL ngày 22/4/2013 của Cục Hải quan TP.Hà Nội và công văn số 20130516-01 CVBTC của công ty TNHH Enplas Việt Nam ngày 16/5/2013 về việc vướng mắc khi đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp chế xuất khi thực hiện thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012, Ban Cải cách hiện đại hóa có ý kiến như sau:

Ban Cải cách hiện đại hóa ghi nhận nội dung vướng mắc công văn phản ánh để đưa vào nội dung Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Ban Cải cách hiện đại hóa thông báo cho Quý Cục và Quý Công ty được biết./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHĐH (3b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3694/TCHQ-CCHĐH năm 2013 vướng mắc danh mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp chế xuất do Ban Cải cách hiện đại hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.872

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123