Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3691/BNN-ĐMDN năm 2013 cung cấp nguồn xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3691/BNN-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đỗ Văn Nam
Ngày ban hành: 13/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3691/BNN-ĐMDN
V/v: Cung cấp nguồn xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp có vốn nhà nước

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Tập đoàn, Tổng công ty;
- Các công ty thuộc Bộ

 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước theo Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu các doanh nghiệp có vốn nhà nước trong phạm vi quản lý.

Để có cơ sở xây dựng một cách chính xác, phản ánh kịp thời diễn biến thay đổi nguồn vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ đề nghị các Tập đoàn, Tổng công ty, các công ty thuộc Bộ báo cáo một số thông số cơ bản về các doanh nghiệp có vốn nhà nước trong phạm vi quản lý của đơn vị mình (có biểu mẫu kèm theo).

Báo cáo bằng văn bản gửi về Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Bản mềm gửi theo địa chỉ: thangdq.dmdn@mard.gov.vn

Đề nghị các Đơn vị gửi báo cáo về Bộ trước ngày 31/8/2013 để tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Hà Công Tuấn (để b/c)
- Lưu VT, ĐMDN

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ DNNN
Đỗ Văn Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3691/BNN-ĐMDN năm 2013 cung cấp nguồn xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.172

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100