Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 368/VPCP-QHQT giải quyết thẻ doanh nhân APEC cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 368/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 18/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ    
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 368/VPCP-QHQT
V/v giải quyết thẻ doanh nhân APEC cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Ngoại giao;
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại công văn số 308/VNPT-HĐQT-HTQT; số 309/VNPT-HĐQT-HTQT ngày 28 tháng 12 năm 2009 về việc xét cấp Thẻ doanh nhân APEC, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đồng ý làm thủ tục cấp Thẻ doanh nhân APEC (ABTC) cho các cán bộ có tên sau đây:

1. Đ/c Phạm Long Trận, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn.

2. Đ/c Vũ Tuấn Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Bộ Công an hướng dẫn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam làm thủ tục xin cấp thẻ doanh nhân APEC theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Cục A18, Bộ Công an;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: TH, NC, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 368/VPCP-QHQT giải quyết thẻ doanh nhân APEC cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.095
DMCA.com Protection Status

IP: 52.55.186.225