Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3676/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 19/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG. THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3676/LĐTBXH-TL
V/v: đăng ký xếp công ty hạng I  

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2006 

 

Kính gửi: Tổng Công Ty Cao Su Việt Nam

Trả lời công văn số 1832/CSVN-LĐTL ngày 8/8/2006 của Tổng công ty Cao su Việt Nam về việc ghi tại trích yếu; Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 12578/BTC-TCDN ngày 12/10/2006, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy định tại Thông tư Liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty Nhà nước; báo cáo quyết toán tài chính năm 2004, 2005 và kế hoạch năm 2006 thì 7 đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Cao su Việt Nam đủ Điều kiện xếp hạng I, gồm:

- Công ty Cao su Dầu Tiếng;

- Công ty Cao su Phước Hòa;

- Công ty Cao su Bà Rịa;

- Công ty Cao su Phú Riềng;

- Công ty Cao su Bình Long

- Công ty Cao su Lộc Ninh;

- Công ty Cao su Tân Biên.

2/ Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý công ty được thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính kể từ ngày Tổng công ty Cao su Việt Nam ra quyết định xếp hạng công ty.

3/ Riêng công ty TNHH một thành viên Cao su Tây Ninh thì Hội đồng quản trị Tổng công ty Cao su Việt Nam có thể vận dụng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC nêu trên để quyết định xếp hạng cho công ty.

Đề nghị Tổng công ty Cao su Việt Nam ra quyết định xếp hạng I đối với các đơn vị có tên tại Điểm 1 nêu trên và gửi văn bản về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VP, Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3676/LĐTBXH-TL ngày 19/10/2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đăng ký xếp công ty hạng I

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.665

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!