Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3663/TCHQ-GSQL năm 2015 về việc doanh nghiệp chế xuất thuê nhà xưởng để phục vụ sản xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3663/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 23/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3663/TCHQ-GSQL
V/v DNCX thuê nhà xưởng để phục vụ sản xuất

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 314/HQĐNa-GSQL ngày 27/1/2015 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về doanh nghiệp chế xuất (DNCX) thuê nhà xưởng để phục vụ hoạt động sản xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Về việc thuê nhà xưởng để sản xuất của DNCX: Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 19 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/8/2006 của Chính phủ thì Công ty TNHH Shirai Việt Nam được quyền thuê nhà xưởng, kho bãi xây sẵn trong khu công nghiệp để phục vụ sản xuất.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ thì nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư; thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung văn bản đăng ký đầu tư, nội dung Giấy chứng nhận đầu tư.

Theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 41 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ thì nội dung “Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, nhu cầu diện tích đất sử dụng” là một trong số các nội dung chủ yếu trên Giấy chứng nhận đầu tư.

Do vậy, Công ty chỉ được lắp đặt dây chuyền đóng gói tự động, vận chuyển hàng hóa vào địa điểm mới này để đóng gói khi địa điểm này được ghi cụ thể tại Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp.

2/ Về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan, luân chuyển hàng hóa: Do nhà xưởng DNCX thuê để phục vụ hoạt động sản xuất của chính DNCX nên địa điểm này phải đáp ứng điều kiện về kiểm tra, giám sát hải quan đối với DNCX theo quy định hiện hành tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa luân chuyển trong nội bộ DNCX thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3663/TCHQ-GSQL năm 2015 về việc doanh nghiệp chế xuất thuê nhà xưởng để phục vụ sản xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.266

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49