Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3657/TCT-CS về việc hoàn thuế TNDN do tái đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3657/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3657/TCT-CS    
V/v hoàn thuế TNDN do tái đầu tư     

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Scavi

Trả lời công văn số 115/SC/HCTQ/08 ngày 05/8/2008 của Công ty cổ phần Scavi khiếu nại về việc hoàn thuế TNDN do sử dụng lợi nhuận năm 2000, 2001 để tái đầu tư, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 6 Mục I Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 08/3/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam thì để nhận được số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp cho số lợi nhuận tái đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài hoặc người được ủy quyền phải xuất trình đầy đủ các chứng từ với Cục thuế địa phương nơi đặt trụ sở điều hành chính của doanh nghiệp có số lợi nhuận được sử dụng để tái đầu tư; một trong những chứng từ theo quy định là Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép điều chỉnh hoặc văn bản chấp thuận do cơ quan cấp giấy phép đầu tư cấp (bản sao có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp) có quy định rõ cho phép chủ đầu tư dùng lợi nhuận để tái đầu tư.

Căn cứ theo quy định trên, Tổng cục thuế đã có một số công văn trả lời về vấn đề này, cụ thể:

- Công văn số 5299/TCT-CS ngày 21/12/2007 gửi UBND thành phố Hồ Chí Minh đề nghị có ý kiến về việc số vốn tăng theo quy định Giấy phép số 26/GPĐC6-BKH-HCM được thực hiện từ việc sử dụng lợi nhuận của các năm 2000, 2001, 2002.

- Công văn số 526/TCT-CS ngày 18/1/2008 trả lời Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh báo cáo UBND thành phố Hồ Chí Minh xem xét, có ý kiến cụ thể về việc số vốn tăng theo quy định tại Giấy phép điều chỉnh số 26/GPĐC6-BKH-HCM ngày 06/4/2004 của Công ty được thực hiện từ việc sử dụng lợi nhuận của các năm 2000, 2001, 2002.

- Công văn số 1438/TCT-CS ngày 11/4/2008 trả lời Công ty trong đó đã khẳng định việc chưa đủ cơ sở để thực hiện hoàn thuế TNDN năm 2000, 2001 vì tại Giấy phép điều chỉnh số 26/GPĐC6-BKH-HCM chỉ quy định Công ty sử dụng lợi nhuận của năm 2002 để tái đầu tư.

Để có căn cứ xử lý dứt điểm việc xét hoàn thuế TNDN do tái đầu tư của Công ty, Tổng cục Thuế đề nghị Công ty liên hệ với UBND thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào hồ sơ đề nghị tăng vốn của Công ty có văn bản xác nhận việc nguồn vốn để tái đầu tư mở rộng sản xuất của Công ty đã được chấp thuận theo Giấy phép điều chỉnh số 26/GPĐC6-BKH-HCM ngày 06/4/2004 được sử dụng từ lợi nhuận thu được của các năm 2000, 2001, 2002.

Sau khi UBND thành phố Hồ Chí Minh có văn bản xác nhận vấn đề trên, đề nghị Công ty hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định tại Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính và gửi đến Cục thuế địa phương để thực hiện thủ tục hoàn thuế TNDN của Công ty theo đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP HCM;
- Sở KH và ĐT TP.HCM;
- Cục thuế TP HCM;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TĐTT;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3657/TCT-CS về việc hoàn thuế TNDN do tái đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.029
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93