Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3654/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3654/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Giang

Trả lời công văn số 1341/CT-KTT ngày 22/8/2008 của Cục thuế tỉnh Hà Giang về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần cơ khí và Khai thác khoáng sản Hà Giang, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Phụ lục II Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định: toàn bộ các huyện và thị xã thuộc tỉnh Hà Giang thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo quy định tại điểm 3c Mục III và điểm 1e Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN thì cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng ưu đãi thuế TNDN như sau: được áp dụng mức thuế suất 10% trong thời gian 15 năm kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh; được miễn thuế 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo.

Tại điểm 5 và điểm 6 Phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTC (nêu trên) hướng dẫn: trường hợp cơ sở kinh doanh đang hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính, nếu mức ưu đãi đang hưởng thấp hơn mức ưu đãi quy định tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC thì cơ sở kinh doanh được hưởng mức ưu đãi về thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC cho thời gian ưu đãi còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2007.

Theo báo cáo của Cục thuế, Công ty Cổ phần cơ khí và Khai thác khoáng sản Hà Giang đang hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức ưu đãi quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC: được áp dụng mức thuế suất 20% trong thời gian 10 năm kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh; được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 06 năm tiếp theo.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần Cơ khí và Khai thác khoáng sản Hà Giang có trụ sở tại thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang - thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Phụ lục II Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP (nêu trên); có mức ưu đãi đang hưởng thấp hơn mức ưu đãi quy định tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC (nêu trên) thì Công ty được hưởng mức ưu đãi về thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC cho thời gian ưu đãi còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2007.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Hà Giang biết và hướng dẫn đơn vị.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3654/TCT-CS ngày 30/09/2008 về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần cơ khí và Khai thác khoáng sản Hà Giang do Tổng cục thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.659

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!