Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 36/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 36/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bình Định 

 

Trả lời công văn số 1915/CT-TTHT ngày 16/11/2005 của Cục thuế tỉnh Bình Định về sử dụng hóa đơn đối với các chi phí ban đầu của đơn vị mới thành lập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định tham gia góp vốn vào Dự án đầu tư mới nhà máy sản xuất giấy. Công ty là đơn vị thực hiện dự án, chi trả các chi phí để thành lập dự án, hóa đơn đầu vào đứng tên Công ty và Công ty đã kê khai khấu trừ thuế. Nay dự án đã hoàn thành, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tên giao dịch là Công ty TNHH Giấy Bình Định. Như vậy, đối với các khoản đã chi để hình thành dự án (bao gồm các chi phí liên quan đến việc hình thành tài sản cố định và các chi phí khác), Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định xuất hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH giấy Bình Định, trên hóa đơn ghi rõ giá hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế phù hợp với giá trị và tiền thuế GTGT của các hoá đơn mua vào sử dụng cho dự án. Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định kê khai thuế đối với các hóa đơn GTGT xuất cho Công ty TNHH giấy Bình Định như đối với trường hợp bán hàng hóa dịch vụ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Định biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 36/TCT-PCCS ngày 04/01/2006 của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn đối với các chi phí ban đầu của đơn vị mới thành lập

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.610

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.189.51
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!