Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3576/TCHQ-GSQL năm 2015 thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3576/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 21/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3576/TCHQ-GSQL
V/v thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội.

Tiếp theo công văn số 6959/TCHQ-GSQL ngày 13/6/2014 của Tổng cục Hải quan trả lời vướng mắc của Cục Hải quan TP Hà Nội nêu tại công văn số 1151/HQHN-KTSTQ ngày 22/4/2014, trên cơ sở thư xác minh của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Malaysia đối với 02 C/O số tham chiếu KL-220032-T-001645 và KL-220032-T-001646 cấp ngày 29/01/2009, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả như sau:

- Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu D của Malaysia đã xác nhận các C/O dẫn trên là hợp lệ và đề nghị cơ quan hải quan Việt Nam xem xét chấp nhận cho hàng hóa được hưởng ưu đãi. Trường hợp không có nghi ngờ nào khác về khai báo trên C/O, hồ sơ hải quan và thực tế hàng hóa nhập khẩu thì C/O được chấp nhận.

- Đối với C/O mẫu D số tham chiếu ID2011-0192996: Tổng cục Hải quan đã thông báo kết quả xác minh tại công văn số 2574/TCHQ-GSQL ngày 26/3/2015.

- Đối với 7 C/O còn lại (có bản sao C/O gửi kèm công văn số 1151/HQHN-KTSTQ): Tổng cục Hải quan đã có thư đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Indonesia và Malaysia xác minh tính hợp lệ nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi từ các cơ quan này. Ngay khi nhận được kết quả xác minh, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3576/TCHQ-GSQL năm 2015 thông báo kết quả xác minh C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.599

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.33.139