Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3574/TCHQ-TXNK năm 2015 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3574/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 21/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3574/TCHQ-TXNK
V/v xử nợ thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh;
- Công ty cổ phần nước khoáng Kim Sơn.
(xã Kim Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 117/HQHT-NV ngày 21/01/2015 kèm hồ sơ của Công ty cổ phần nước khoáng Kim Sơn về việc đề nghị xóa nợ tiền thuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 6 Điều 7 Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ xóa nợ thuế: “Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp (kèm theo báo cáo chi tiết nợ phải trả)".

Căn cứ quy định nêu trên thì hồ sơ đề nghị xóa nợ thuế của Công ty cổ phần nước khoáng Kim Sơn không có báo cáo chi tiết nợ phải trả tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 30/6/2002 (số tiền 2.245.379.791 đồng) nên không đủ điều kiện xem xét xóa nợ. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Công ty cổ phần nước khoáng Kim Sơn nộp bổ sung báo cáo chi tiết nợ phải trả của số tiền nêu trên, trường hợp không nộp đủ hồ sơ, thì Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Công ty cổ phần nước khoáng Kim Sơn có trách nhiệm nộp khoản thuế còn nợ vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Công ty cổ phần nước khoáng Kim Sơn biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK.Tĩnh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3574/TCHQ-TXNK năm 2015 xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.596

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49