Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 3539/BNV-CCVN 2017 xử lý trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu 87/2015/NĐ-CP

Số hiệu: 3539/BNV-CCVN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Duy Thăng
Ngày ban hành: 05/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3539/BNV-CCVC
V/v xử lý trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định 87/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Trả lời Công văn số 6234/VPCP-ĐMDN ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý trách nhiệm cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước (sau đây viết tắt là Nghị định số 87/2015/NĐ-CP), Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Do Nghị định số 87/2015/NĐ-CP dẫn chiếu chưa đúng tên Luật Cán bộ, công chức và việc quy định miễn nhiệm, kỷ luật đối với tổ chức vi phạm chưa đúng với quy định tại Luật Cán bộ, công chức. Theo đó, Bộ Nội vụ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính thực hiện rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung tổng thể Nghị định số 87/2015/NĐ-CP (trong đó có nội dung xử lý trách nhiệm cơ quan đại diện chủ sở hữu); báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án điều chỉnh, bổ sung Nghị định này trong năm 2017.

Bộ Nội vụ đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Lưu VT, Vụ CCVC (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3539/BNV-CCVN ngày 05/07/2017 về xử lý trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định 87/2015/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


750

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!