Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3532/TCT-HTQT về việc thuế đối với lãi tiền vay của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3532/TCT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đức Thịnh
Ngày ban hành: 19/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3532/TCT-HTQT
V/v thuế đối với lãi tiền vay của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3674/CT-THHT ngày 12/8/2008 của Cục thuế trả lời Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam về chính sách thuế đối với lãi tiền vay của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc (Hiệp định). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến thuế đối với thu nhập từ lãi tiền vay phát sinh tại Việt Nam của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc theo Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Hàn Quốc, Tổng cục Thuế đã có công văn số 720 TCT/HTQT ngày 14/3/2005 về việc miễn thuế theo Hiệp định thuế đối với lãi vay của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (bản sao đính kèm).

Theo đó: Tổng cục Thuế Việt Nam và Tổng cục Thuế Hàn Quốc đã hoàn tất các thủ tục thoả thuận song phương liên quan đến lãi tiền cho vay của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc theo quy định tại Hiệp định. Trên cơ sở này, Tổng cục Thuế thông báo lãi tiền cho vay phát sinh tại Việt Nam và trả cho Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc sẽ được miễn thuế tại Việt Nam theo Điều 11 - Lãi tiền cho vay và Nghị định thư đính kèm Hiệp định.

Thủ tục áp dụng Hiệp định được thực hiện theo quy định tại điểm 2.3.3, mục X, phần B, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ
Nguyễn Đức Thịnh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3532/TCT-HTQT về việc thuế đối với lãi tiền vay của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.818
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.218.53