Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3524/TCT-QLN về việc thủ tục xóa nợ tiền thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3524/TCT-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 19/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3524/TCT-QLN
V/v thủ tục xóa nợ tiền thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Ninh Thuận

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2556/CT-QLNT ngày 26/8/2008 của Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận đề nghị hướng dẫn thủ tục xóa nợ thuế đối với trường hợp ngừng và tạm ngừng hoạt động kinh doanh nêu tại điểm 3.1.4, mục II, phần B Quy trình quản lý nợ. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1, mục III, Phần E, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế thì:

“Trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt bao gồm:

- Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt.

- Cá nhân được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt còn nợ”.

Căn cứ quy định nêu trên thì đối tượng được giải quyết xóa nợ phải theo quy định tại điều 65 của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Do vậy, trường hợp người nợ thuế ngừng và tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa bị tuyên bố phá sản không thuộc đối tượng được xem xét xóa nợ thuế, tiền phạt. Tuy nhiên, hướng dẫn nêu tại điểm 3.1.4, mục II, phần B, Quy trình quản lý nợ, ban hành kèm theo Quyết định số: 477/QĐ-TCT ngày 15/5/2008 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế: “Nợ của người nợ thuế ngừng và tạm ngừng hoạt động kinh doanh: Sau khi đã làm đầy đủ các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhưng vẫn không thu hồi được nợ và xác định các khoản nợ đó không có khả năng thu hồi thì làm hồ sơ đề nghị xóa nợ” chỉ nhằm để phân loại quản lý và có biện pháp xử lý thu nợ tiếp theo.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Ninh Thuận biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc trung ương
- Lưu VT, QLN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3524/TCT-QLN về việc thủ tục xóa nợ tiền thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.354
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93