Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3511/TCT-CS về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3511/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 11/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3511/TCT-CS
V/v chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai 

Về đề nghị hướng dẫn chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động sản xuất dây khóa kéo và các sản phẩm liên quan của Công ty TNHH YKK Việt Nam nêu tại công văn số 3118/CT-TTr1 ngày 21/7/2010 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về xác định ưu đãi thuế đối với dự án sản xuất dây khóa kéo và các sản phẩm liên quan của Công ty TNHH YKK Việt Nam: căn cứ ý kiến của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương (công văn số 4187/BKH-TCKT ngày 22/6/2010 và công văn số 5201/BCT-TC ngày 28/5/2010 gửi kèm), Bộ Tài chính đã có văn bản số 9194/BTC-CST ngày 14/7/2010 xác định mức ưu đãi áp dụng đối với dự án đầu tư tại thời điểm cấp phép thực hiện dự án.

2. Trong kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp, nếu Công ty TNHH YKK Việt Nam thực tế không đáp ứng đồng thời hai tiêu chí nêu trên thì Cục thuế căn cứ vào tình hình thực tế đáp ứng các điều kiện ưu đãi tại doanh nghiệp và quy định của văn bản pháp luật thuế TNDN tại thời điểm tương ứng để xác định ưu đãi thuế cho phù hợp.

3. Về việc xử lý ưu đãi thuế theo các cam kết với Tổ chức thương mại thế giới (WTO): Điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN đã quy định cụ thể các nguyên tắc áp dụng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính cũng đã có các văn bản hướng dẫn chuyển đổi ưu đãi phù hợp đối với các trường hợp thuộc diện bị xóa bỏ ưu đãi thuế TNDN theo cam kết WTO do doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu, về sử dụng nguyên liệu trong nước nhưng đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư khác cần tiếp tục được hưởng các ưu đãi này ngoài tiêu chí về tỷ lệ xuất khẩu và về sử dụng nguyên liệu trong nước). Đề nghị Cục thuế Đồng Nai căn cứ theo ý kiến của Bộ Công thương và thực tế thực hiện tại doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp xác định cách chuyển đổi mức ưu đãi cho phù hợp với thực tế.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Ban quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai;
- Công ty TNHH YKK Việt Nam;
- Các đơn vị: Vụ PC-BTC, Vụ CST-BTC, Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3511/TCT-CS về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.469
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15