Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 350/UBCK-QLPH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Người ký: Nguyễn Thế Thọ
Ngày ban hành: 27/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 350/UBCK-QLPH
V/v: hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 369/SKHĐT-ĐKKD ngày 14/01/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định số 01/2010/NĐ-CP ngày 4/1/2010, UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Về việc phát hành cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 4 Nghị định 01/2010/NĐ-CP, trường hợp công ty cổ phần chưa đại chúng khi phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu dưới 100 nhà đầu tư thì thực hiện các thủ tục theo Nghị định số 01/2010/NĐ-CP ngày 4/1/2010 về chào bán cổ phần riêng lẻ và có hồ sơ đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, tại Khoản 1, Điều 10a, Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và sẽ có hiệu lực từ 1/7/2011 quy định "Chào bán chứng khoán riêng lẻ của tổ chức phát hành không phải là công ty đại chúng được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan". Vì vậy, kể từ ngày 1/7/2011 các công ty cổ phần chưa đại chúng khi phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu dưới 100 nhà đầu tư thì thực hiện theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Về vấn đề doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần:

- Đối tượng áp dụng theo quy định tại Điểm 2 Điều 2 Nghị định số 01/2010/NĐ-CP có ngoại trừ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần, trong trường hợp này, các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần bao gồm các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trong quá trình chuyển đổi thành công ty cổ phần.

- Đối với các công ty cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước đã chính thức chuyển thành công ty cổ phần, đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, UBCKNN lưu ý hai trường hợp:

+ Trường hợp công ty cổ phần hóa bán bớt phần vốn nhà nước thì thực hiện theo Nghị định 09/2009/NĐ-CP ngày 5/2/2009;

+ Trường hợp công ty đã thực hiện cổ phần hóa và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, việc phát hành thêm cổ phiếu theo hình thức chào bán riêng lẻ thì thực hiện theo Nghị định số 01/2010/NĐ-CP ngày 4/1/2010 về chào bán cổ phần riêng lẻ.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị quý Sở có Công văn trao đổi với UBCKNN.

Trên đây là ý kiến của UBCKNN.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ QLPH.

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ PHÁT HÀNH
Nguyễn Thế Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 350/UBCK-QLPH ngày 27/01/2011 hướng dẫn Nghị định 01/2010/NĐ-CP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.927

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!