Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3495/BNN-ĐMDN về sắp xếp Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam, Công ty Tân Lộc và Xí nghiệp Tháng Tám do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3495/BNN-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 26/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3495/BNN-ĐMDN
V/v sắp xếp Tcty Dâu tằm tơ VN, Cty DTT Tân Lộc và XN DTT Tháng 8.

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1867/TTg-ĐMDN ngày 18/10/2010 về việc sắp xếp Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam và điểm 4 công văn số 1065/TTg-ĐMDN ngày 23/6/2010 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 25/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam phối hợp với Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp thực hiện tái cơ cấu tài chính để chuyển Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam thành công ty cổ phần trong năm 2010, trường hợp không thực hiện được thì tiến hành bán, giải thể hoặc phá sản theo quy định hiện hành; đồng thời chỉ đạo Công ty Dâu tằm tơ Tân Lộc, Xí nghiệp Dâu tằm tơ Tháng Tám phối hợp với Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp xây dựng phương án tái cơ cấu tài chính, chuyển đổi sở hữu song song với việc xây dựng phương án tổng thể chuyển đổi Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam.

Phương án tái cơ cấu tài chính, chuyển đổi sở hữu của Tổng công ty và hai đơn vị trình Bộ trước ngày 30/11/2010.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để BC);
- Ban chỉ đạo ĐM&PTDN, VPCP (để BC);
- Bộ trưởng (để BC);
- Cty Mua bán nợ và TSTĐDN (thay trả lời CV số 697/MBN-PMBN ngày 04/10/2010);
- Cty Dâu tằm tơ Tân Lộc (để thực hiện);
- Xí nghiệp Dâu tằm tơ Tháng 8 (để thực hiện);
- Lưu VT, ĐMDN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3495/BNN-ĐMDN về sắp xếp Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam, Công ty Tân Lộc và Xí nghiệp Tháng Tám do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.595

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227