Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3487/TCHQ-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 20/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Triển khai mở rộng cơ chế 1 cửa quốc gia tại cảng biển QT

Ngày 20/4/2015, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3487/TCHQ-CNTT về việc chính thức triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế. Theo đó:

- Thời gian triển khai: Từ 9:00 ngày 06/5/2015.

- Địa điểm triển khai: Các cảng biển thuộc Tỉnh Quảng Ninh, TP. Hải Phòng, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Toàn bộ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, giao nhận sẽ thực hiện khai báo thủ tục tàu biển trên cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://www.vnsw.gov.vn.

- Doanh nghiệp chưa đăng ký tài khoản, chữ ký số thì tham khảo và tải tài liệu hướng dẫn tại các địa chỉ: https://www.vnsw.gov.vn hoặc http://www.customs.gov.vn.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3487/TCHQ-CNTT
V/v: chính thức triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Các hãng tàu

Thực hiện triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế, sau khi trao đổi với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan, Tổng cục Hải quan thông báo như sau :

- Thời gian triển khai: Từ 9:00 ngày 06/5/2015.

- Địa điểm triển khai: Các cảng biển thuộc Tỉnh Quảng Ninh, TP. Hải Phòng, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bắt đầu từ thời điểm trên, toàn bộ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, giao nhận sẽ thực hiện khai báo thủ tục tàu biển, bao gồm cả bản lược khai hàng hóa điện tử (e-manifest) trên cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://www.vnsw.gov.vn.

Doanh nghiệp chưa đăng ký tài khoản và chữ ký số để thực hiện khai báo trên Cổng thông tin một cửa quốc gia đề nghị tham khảo bản hướng dẫn thủ tục đăng ký và tải xuống tài liệu hướng dẫn khai báo trên hệ thống từ cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://www.vnsw.gov.vn hoặc tại trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ http://www.customs.gov.vn.

Mọi vướng mắc trong quá trình triển khai Tổng cục Hải quan đề nghị các doanh nghiệp liên hệ để được hỗ trợ theo đường dây nóng ((04) 37 824 754, (04) 37 824 755, (04) 37 824 756, (04) 37 824 757).

Đầu mối liên hệ thuộc Tổng cục Hải quan: Đ/c Phạm Duyên Phương - Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin - Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan, ĐT: 0903468686, email: phuongpd@customs.gov.vn.

Tổng cục Hải quan thông báo để quý doanh nghiệp phối hợp thực hiện.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Phó TCT Vũ Ngọc Anh (để biết);
- Lưu: VT, CNTT(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3487/TCHQ-CNTT ngày 20/04/2015 về chính thức triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.904

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74