Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 345/LĐTBXH-LĐTL về tiền lương công ty nhà nước ảnh hưởng của suy giảm kinh tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 345/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 01/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 345/LĐTBXH-LĐTL
V/v tiền lương công ty nhà nước ảnh hưởng của suy giảm kinh tế

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 66/UBND ngày 06/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Năm 2009 do tác động của suy giảm kinh tế, các doanh nghiệp trong đó có các công ty nhà nước gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng tiền lương, thu nhập của người lao động. Để đảm bảo đời sống của người lao động, ngày 6 tháng 11 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 2187/TTg-KGVX về việc tiền lương năm 2009 đối với công ty nhà nước bị ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, trong đó cho phép: “Đối với công ty có lợi nhuận, sản lượng tiêu thụ, năng suất lao động giảm so với thực hiện năm 2008, thì phải giảm trừ tiền lương theo nguyên tắc cứ giảm 1% lợi nhuận so với thực hiện năm 2008 thì giảm 0,5% tiền lương năm 2009, nhưng tối đa không quá 15% mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2008”.

Căn cứ vào nội dung văn bản nêu trên và kết quả sản xuất, kinh doanh của các công ty nhà nước trên địa bàn nói chung và Công ty Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa nói riêng, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa xem xét, quyết định việc giảm trừ quỹ tiền lương năm 2009 cho phù hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTB&XH tỉnh Khánh Hòa;
- Công ty TM&DT Khánh Hòa;
- Lưu VP, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 345/LĐTBXH-LĐTL về tiền lương công ty nhà nước ảnh hưởng của suy giảm kinh tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.710
DMCA.com Protection Status

IP: 54.197.24.206