Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3446/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3446/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 12/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3446/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Tập đoàn Doosan Heavy Industries & Construction (Hàn Quốc)

Trả lời công văn ngày 20/6/2008 và công văn ngày 23/1/2008 của Tập đoàn Doosan Heavy Industries & Construction (Doosan Hàn Quốc) về việc chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1, Điểm 2 Mục I Phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam hướng dẫn: Tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài hành nghề độc lập kinh doanh tại Việt Nam, kể cả tại các vùng lãnh hải của Việt Nam, các vùng ở ngoài và gắn liền với lãnh hải Việt Nam và phù hợp với luật pháp Việt Nam, luật pháp quốc tế, … việc kinh doanh được tiến hành trên cơ sở hợp đồng, hoặc thỏa thuận, hoặc cam kết với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc với tổ chức, cá nhân nước ngoài khác đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam; Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt Nam, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này.

Căn cứ theo hướng dẫn trên, chính sách thuế đối với Tập đoàn trong việc cung cấp máy móc, thiết bị và dịch vụ liên quan đến dự án Nhà máy điện Cà Mau 1 và Cà Mau 2 như sau:

- Trường hợp Doosan Hàn Quốc cung cấp máy móc thiết bị cho Siemens (Đức), Siemens (Đức) cung cấp cho Công ty Lilama (Việt Nam) sau đó Công ty Lilama (Việt Nam) tiếp tục cung cấp lại cho Chủ đầu tư dự án nhà máy điện: trong trường hợp này, Doosan Hàn Quốc không thuộc đối tượng nộp thuế theo quy định của Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

- Trường hợp Doosan Hàn Quốc cung cấp dịch vụ cho Siemens (Đức), Siemens (Đức) cung cấp dịch vụ cho Công ty Lilama (Việt Nam) sau đó Công ty Lilama (Việt Nam) cung cấp lại cho Chủ đầu tư dự án nhà máy điện: trong trường hợp này, Doosan Hàn Quốc không thuộc đối tượng nộp thuế theo quy định của Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

- Trường hợp Doosan Hàn Quốc mua một số máy móc thiết bị của các doanh nghiệp tại Việt Nam để cung cấp cho Siemens (Đức), Siemens (Đức) cung cấp dịch vụ cho Công ty Lilama (Việt Nam) sau đó Công ty Lilama (Việt Nam) cung cấp lại cho Chủ đầu tư dự án nhà máy điện: trong trường hợp này, Doosan Hàn Quốc không thuộc đối tượng nộp thuế theo quy định của Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

- Trường hợp Doosan Hàn Quốc thực hiện một số dịch vụ tại Việt Nam theo hợp đồng ký với Siemens (Đức) liên quan đến dự án nhà máy điện như lắp đặt, vận hành thử một phần dây chuyền máy móc thiết bị: trong trường hợp này, Doosan Hàn Quốc thuộc đối tượng nộp thuế theo quy định của Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Doosan Heavy Industries & Construction được biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Cà Mau;
- Vụ PC; CST;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3446/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.165
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41