Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3438/VPCP-KNTN về việc xử lý sau thanh tra tại Tổng công ty Miền Trung (COSEVCO) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3438/VPCP-KNTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 23/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3438/VPCP-KNTN
V/v xử lý sau thanh tra tại Tổng công ty Miền Trung (COSEVCO)

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Xây dựng.

 

Xét báo cáo của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 547/TTCP ngày 02 tháng 4 năm 2008 về kết quả thanh tra Tổng công ty Miền Trung; ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản số 10/BXD-KHTC và số 11 BC/BXD, ngày 25 tháng 4 năm 2008; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Thanh tra Chính phủ làm việc với Bộ Xây dựng và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan để xem xét, thống nhất những vấn đề còn ý kiến khác nhau; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 6 năm 2008.

2. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các ngân hàng liên quan xem xét, đánh giá hiệu quả của Dự án Nhà máy thép chất lượng cao và thép hình COSEVCO để xem xét, quyết định việc tiếp tục hay dừng thực hiện Dự án; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Vĩnh Trọng, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Tổng công ty Miền Trung;
- VPCP: BTCN, các Vụ: KTN, TTĐT, TH;
- Lưu: VT, KNTN (3). LT. 15

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3438/VPCP-KNTN về việc xử lý sau thanh tra tại Tổng công ty Miền Trung (COSEVCO) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.777
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144