Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 343/TCT-TTHT điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với Chi nhánh do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 343/TCT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 343/TCT-TTHT
V/v điều kiện kinh doanh DV làm thủ tục về thuế đối với Chi nhánh.

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 28527/CT-HTr ngày 06/11/2012 của Cục Thuế thành phố Hà Nội báo cáo, xin ý kiến hướng dẫn về điều kiện làm đại lý thuế cho chi nhánh của Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn TAF Việt. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 4, Điều 20, Luật quản lý thuế quy định:

"4. Điều kiện hành nghề của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế:

a) Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

b) Có ít nhất hai nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế."

- Tại Điều 6, Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế quy định:

"Điều 6. Điều kiện làm đại lý thuế

Đại lý thuế phải có đầy đủ các điều kiện sau:

1. Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Có ít nhất hai (02) nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế."

- Tại Điểm 2, Điều 3, Chương II, Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 quy định:

"2. Tại một thời điểm, người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế chỉ được hành nghề dịch vụ thuế làm thủ tục về thuế tại một (01) đại lý thuế."

Căn cứ các hướng dẫn trên, Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn TAF Việt là doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế có thành lập chi nhánh tại các tỉnh, thành phố khác để Chi nhánh trực tiếp ký hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế và ký tên, đóng dấu vào phần đại diện hợp pháp của người nộp thuế trên văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế thì chi nhánh phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Luật quản lý thuế và Thông tư số 117/2012/TT-BTC nêu trên và thực hiện đăng ký với cơ quan thuế để được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Bà Vũ Thị Ngả là người đại diện theo pháp luật và nhân viên đại lý thuế của Công ty TNHH dịch vụ và tư vấn TAF Việt không được đồng thời đăng ký là nhân viên đại lý thuế của Chi nhánh thuộc Công ty.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 343/TCT-TTHT điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với Chi nhánh do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.095

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.85.115