Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 343/BXD-QLN về việc hướng dẫn trình tự thủ tục xác nhận vốn pháp định theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 343/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 04/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 343/BXD-QLN
V/v: hướng dẫn trình tự thủ tục xác nhận vốn pháp định theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 337 /KH&ĐT- ĐKKD ngày 22/2/2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội về việc đề nghị hướng dẫn về trình tự, thủ tục, hồ sơ và cơ quan xác nhận vốn pháp định theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản. Sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

 Hiện nay, Bộ Xây dựng đang soạn thảo thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 153/2007/NĐ- CP ngày 15/10/2007của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản. Trong quá trình soạn thảo thông tư Bộ Xây dựng đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để giải quyết những vấn đề vướng mắc liên quan đến việc cấp đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nói chung và việc xác định cơ quan, tổ chức xác nhận vốn pháp định nói riêng. Sau khi nhận được ý kiến của các cơ quan có liên quan, Bộ Xây dựng sẽ ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể.

Trước mắt, để kịp thời giải quyết việc cấp đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản cho các doanh nghiệp có nhu cầu trên địa bàn Thành phố. Bộ Xây dựng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tạm thời vận dụng hướng dẫn về hồ sơ đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ, cụ thể là:

“1/ Hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn :

a/ Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức; bản đăng ký vốn của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân;

b/ Đối với số vốn được góp bằng tiền, phải có xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập. Số tiền ký quỹ phải bằng số vốn góp bằng tiền của các thành viên sáng lập và chỉ được giải toả sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ;

c/ Đối với số vốn góp bằng tài sản; phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.”

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đề nghị hướng dẫn trình tự, thủ tục hồ sơ và cơ quan xác nhận về vốn pháp định theo quy định của Nghị định 153/2007/NĐ- CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Quý Sở phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để phối hợp nghiên cứu giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, Vụ XL, Cục QLN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 343/BXD-QLN về việc hướng dẫn trình tự thủ tục xác nhận vốn pháp định theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.940
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156