Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3417/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng của Công ty cổ phần Hải Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3417/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3417/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hải Dương

Trả lời công văn số 2665 CV/CT-KTra1 ngày 31/12/2007 và công văn số 1658/CV-CT ngày 14/7/2008 của Cục thuế tỉnh Hải Dương về việc hoàn thuế GTGT của Công ty cổ phần Hải Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về tính pháp lý của hồ sơ hoàn thuế

Tại khoản 2 Điều 116 Chương IV Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005, quy định: “… Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của doanh nghiệp khác”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp trong cùng một thời điểm mà Ông Phùng Quang Huy vừa làm giám đốc của Công ty cổ phần Hải Nam, vừa làm giám đốc của doanh nghiệp khác (Công ty TNHH thương mại vận tải Hải Nam) là không phù hợp với quy định tại Điều 116 của Luật doanh nghiệp. Do vậy, Cục Thuế tỉnh Hải Dương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương đề nghị có ý kiến về trường hợp này để cơ quan thuế có cơ sở xem xét về tính pháp lý của hợp đồng mua bán trước khi xem xét hoàn thuế cho Công ty theo quy định.

2. Về hóa đơn GTVT của hàng hóa mua vào khấu trừ thuế:

Căn cứ quy định tại Điểm 1, mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn; Điểm 1.2 (c.2) Mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, thì:

Trường hợp Công ty cổ phần Hải Nam mua 6 chiếc tàu của Công ty TNHH thương mại vận tải Hải Nam từ tháng 11/2006, nhưng đến tháng 8/2007 Công ty TNHH thương mại vận tải Hải Nam mới xuất hóa đơn GTGT cho Công ty cổ phần Hải Nam là vi phạm quy định về thời điểm lập hóa đơn GTGT. Vì vậy hóa đơn này không được kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào mà được tính vào nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 4 (1.a) Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Hải Dương biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban CS, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3417/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng của Công ty cổ phần Hải Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.312
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180