Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3416/TCT-CS về việc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tiền ký cược vỏ bình gas do Tổng cục thuế ban hành

Số hiệu: 3416/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 10/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3416/TCT-CS
V/v thuế TNDN đối với tiền ký cược vỏ bình gas

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty liên doanh khí đốt Sài Gòn

Trả lời công văn số 01.06/2008/EGS/DG ngày 19/6/2008 của Công ty liên doanh khí đốt Sài Gòn về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tiền ký cược vỏ bình ga, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 80 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định:

"Điều 80. áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

1- Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực."

Công văn số 2088/TCT-CS ngày 2/6/2008 của Tổng cục Thuế căn cứ vào Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp để hướng dẫn việc xử lý về chi phí vỏ bình gas và tiền đặt cọc vỏ bình gas. Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên, việc xử lý về chi phí vỏ bình gas và tiền đặt cọc vỏ bình gas như hướng dẫn tại công văn số 2088/TCT-CS được áp dụng kể từ ngày Thông tư số 128/2003/TT-BTC (tức là kể từ ngày 1/1/2004).

Theo hướng dẫn tại công văn số 2088/TCT-CS ngày 2/6/2008 của Tổng cục Thuế nêu trên thì: Trường hợp hết thời hạn 5 năm kể từ khi ký hợp đồng mượn vỏ bình gas, khách hàng không thanh lý hợp đồng thì số dư trên tài khoản tiền đặt cọc được xác định là thu nhập khác của Công ty khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau khi Công ty đã kết chuyển khoản tiền đặt cọc vào thu nhập khác của doanh nghiệp, khách hàng mới thanh lý hợp đồng cho mượn vỏ bình gas thì Công ty hạch toán khoản tiền phải trả cho khách hàng và các chi phí phát sinh khác vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Việc phân phối lợi nhuận cho các bên tham gia liên doanh thuộc quyền tự chủ của Công ty và phải đảm bảo các quy định của pháp luật Việt Nam và cam kết với khách hàng.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3416/TCT-CS về việc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tiền ký cược vỏ bình gas do Tổng cục thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.342
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177