Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3346/TCT-CS năm 2015 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư tại khu công nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3346/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phi Vân Tuấn
Ngày ban hành: 18/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3346/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 31379/CT-HTr ngày 26/5/2015 và công văn số 8722/CT-HTr ngày 9/3/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư tại khu công nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về địa bàn ưu đãi đầu tư (khu công nghiệp thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ):

- Tại điểm 53 Phần B Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định "Dự án đầu tư sản xuất trong các khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập." thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

- Tại số thứ tự 55 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP nêu trên quy định "Các khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ" thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

Theo quy định nêu trên thì các khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP (không quy định Khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo danh mục địa bàn khó khăn từ số thứ tự 1 đến số thứ tự 54 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP).

2. Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án sản xuất trong khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập:

Căn cứ Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ, điểm 53 Phần B Phụ lục I quy định "Dự án đầu tư sản xuất trong các khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập" thuộc Danh mục lĩnh vục ưu đãi đầu tư, số thứ tự 55 Phụ lục II quy định "Các khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất (đề xuất 1 ) của Cục Thuế TP Hà Nội nêu tại công văn số 31379/CT-HTr nêu trên: Trường hợp Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Thủ đô thành lập năm 2001 tại Thành phố Hà Nội, đến năm 2007, Công ty đang hoạt động có đầu tư dự án "Nhà máy sản xuất bao bì carton sóng và in offset" tại KCN Quang Minh, xã Quang Minh, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc thì dự án này được xác định là dự án đầu tư mở rộng của Công ty. Nếu dự án sản xuất của Công ty thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư (dự án sản xuất trong KCN do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập) và thực hiện tại địa bàn khó khăn (KCN được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ) theo quy định tại điểm 53 mục B phụ lục I và điểm 55 phụ lục II ban hanh kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức miễn thuế TNDN trong 03 năm, giảm 50% thuế TNDN trong 5 năm tiếp theo nếu thực tế đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế thành phố Hà Nội biết, đề nghị Cục Thuế căn cứ văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế của doanh nghiệp để hướng dẫn áp dụng thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CS, QLCS - BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3346/TCT-CS năm 2015 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư tại khu công nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.489

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.56.104