Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3345/TCT-CS về việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thỏa thuận hợp tác do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3345/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3345/TCT-CS
V/v miễn thuế TNDN theo Thỏa thuận hợp tác

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Đại Sứ quán Ô-xtrây-li-a tại Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công hàm của Đại Sứ quán Ô-xtrây-li-a tại Hà Nội đề nghị xác nhận việc miễn thuế TNDN cho Dự án “Tăng cường năng lực theo dõi, đánh giá dự án Việt Nam – Ôxtrâylia – Giai đoạn II” (Dự án VAMESP II). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 12, Phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN hướng dẫn: “Trường hợp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có tham gia ký kết một Hiệp định hoặc Điều ước quốc tế mà Hiệp định hoặc Điều ước quốc tế đó có quy định về việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp khác với nội dung hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo quy định của Điều ước quốc tế đó”.

Tại khoản 12 bản Thỏa thuận về hợp tác phát triển giữa Chính phủ Ô-xtrây-li-a và Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký ngày 27/5/1993 quy định: “Thuế thu nhập: Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam miễn cho các hãng, nhân viên Ô-xtrây-li-a khỏi chịu thuế thu nhập hoặc các loại thuế tương tự khác về thu nhập, thuế lợi tức, thuế lương thực, thuế đánh vào các khoản trả công tương tự khác mà họ nhận được qua các hoạt động tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần bản thỏa thuận này”.

Tại Điều 5 bản Thỏa thuận bổ sung giữa Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtrây-li-a Dự án “Tăng cường năng lực theo dõi, đánh giá dự án Việt Nam – Ôxtrâylia – Giai đoạn II ký ngày 26/7/2003 quy định: “Bản thỏa thuận này được ký kết trên cơ sở và là đối tượng điều chỉnh của những điều khoản trong Biên bản Ghi nhớ về Hợp tác Phát triển ký ngày 27/5/1993 tại Canbera giữa GOA và GOSRV”.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Chính phủ Ôxtrâylia ký hợp đồng số 12180 ngày 18/12/2003 với Nhà thầu nước ngoài về việc thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực theo dõi, đánh giá dự án Việt Nam – Ôxtrâylia – Giai đoạn II” thì Nhà thầu Ô-xtrây-li-a được miễn nộp thuế TNDN đối với những thu nhập phát sinh từ việc thực hiện Hợp đồng 12180 nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Đại Sứ quán Ô-xtrây-li-a tại Hà Nội được biết và hướng dẫn Nhà thầu Ô-xtrây-li-a liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ PC, CST, TCĐN;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3345/TCT-CS về việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thỏa thuận hợp tác do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.136
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240