Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3318/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3318/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 15/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3318/TCT-CS
V/v chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 1291/CT-TTHT ngày 15/7/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về việc ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm c, Khoản 5, Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN như sau:

“Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mới không bao gồm các các trường hợp sau:

- Dự án đầu tư hình thành từ việc: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành ngh kinh doanh của doanh nghiệp cũ đ tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, mua lại dự án đầu tư đang hoạt động).

Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyn đi loại hình doanh nghiệp, chuyn đi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nht được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyn đi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.”

Đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Phước căn cứ quy định nêu trên và tình hình thực tế hoạt động của doanh nghiệp để xác định cho phù hợp, cụ thể:

- Trường hợp doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư và không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm c, Khoản 5, Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư theo điều kiện thực tế đáp ứng.

- Trường hợp doanh nghiệp tư nhân nếu được thành lập từ chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức, chuyển đổi chủ sở hữu (trên cơ sở kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, mua lại dự án đầu tư đang hoạt động) thì không được hưởng ưu đãi theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư mà chỉ được kế thừa các ưu đãi về thuế TNDN của dự án trước khi chuyển đổi cho thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi về thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Phước được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (03b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3318/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


485
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31