Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3316/TCT-HT về việc thuế đối với nhà thầu tư vấn nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3316/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3316/TCT-HT
V/v chính sách thuế đối với nhà thầu tư vấn nước ngoài

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi:

Ban quản lý dự án thủy điện Trung Sơn
(25A đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, Tp Thanh Hóa).

 

Trả lời công văn số 528/CV-ATĐTS-P5 của Ban quản lý dự án thủy điện Trung Sơn về việc thuế đối với nhà thầu tư vấn nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Trường hợp Ban quản lý dự án thủy điện Trung Sơn thay mặt chủ đầu tư là Tập đoàn điện lực Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu tư vấn cá nhân nước ngoài thực hiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật – PHRD Grant thuộc dự án viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới (WB) thì nhà thầu tư vấn cá nhân nước ngoài thực hiện nộp thuế theo hướng dẫn tại các văn bản pháp luật về thuế nhà thầu và thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, cụ thể:

- Nếu nhà thầu tư vấn cá nhân nước ngoài có giấy tờ chứng minh được phép hành nghề độc lập tại Việt Nam thì nhà thầu thuộc đối tượng áp dụng các quy định về thuế nhà thầu tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam và hướng dẫn tại Công văn số 1108/TCT-ĐTNN ngày 29/3/2006 của Tổng cục Thuế.

- Nếu nhà thầu tư vấn cá nhân nước ngoài không có giấy tờ chứng minh được phép hành nghề độc lập tại Việt Nam thì nhà thầu thuộc đối tượng áp dụng các quy định về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và Thông tư số 12/2005/TT-BTC ngày 04/02/2005 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004.

2. Các trường hợp miễn giảm thuế đối với nhà thầu tư vấn cá nhân:

Nhà thầu tư vấn cá nhân nước ngoài được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận là chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Thông tư số 52/2000/TT-BTC ngày 5/6/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện miễn thuế, lệ phí đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA.

Nhà thầu tư vấn cá nhân là đối tượng cư trú của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam đã có hiệu lực thi hành và có thu nhập thuộc diện miễn giảm thuế tại Việt Nam theo quy định tại các Hiệp định này thì được miễn giảm thuế theo quy định của Hiệp định.

Tổng cục Thuế trả lời để Ban quản lý dự án Thủy điện Trung Sơn được biết và đề nghị Ban quản lý liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế Thanh Hóa;
- Ban PC, CS, TTTĐ;
- Lưu VT, HT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 3316/TCT-HT
On tax policies for foreign consultants

Hanoi, September 03, 2008

 

OFFICIAL LETTER

 To:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3316/TCT-HT về việc thuế đối với nhà thầu tư vấn nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.235
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.203.233