Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3315/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Chín Nghĩa do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3315/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3315/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 1542/CT-TTHT ngày 06/6/2008 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Chín Nghĩa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

* Về vấn đề ngành nghề, lĩnh vực được ưu đãi đầu tư theo quy định tại điểm 10 Mục VI Danh mục A “Ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư” ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 23/12/2003 của Chính phủ quy định về thuế TNDN, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1715/TCT-PCCS ngày 15/5/2006 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* Tại điểm 42 Mục VIII Phần B Phụ lục 1 “Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư” ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ đã quy định: “Phát triển vận tải công cộng bao gồm: vận tải bằng phương tiện tàu biển, máy bay; vận tải bằng đường sắt; vận tải hành khách đường bộ bằng xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên; vận tải bằng phương tiện thủy nội địa chở khách hiện đại, tốc độ cao; vận tải bằng công-ten-nơ”.

Căn cứ quy định nêu trên thì hoạt động kinh doanh “vận tải hành khách đường bộ bằng xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên” được hưởng ưu đãi đầu tư.

* Nghị định số 164/2003/NĐ-CP (nêu trên) được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2004 đến hết kỳ tính thuế năm 2006.

Tại điểm 7 Phần H Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: “Cơ sở kinh doanh đã thành lập trước đây không thuộc diện ưu đãi đầu tư, nay có đủ điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư này cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2007”.

Theo các căn cứ trên, trường hợp Công ty TNHH Chín Nghĩa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề vận tải hành khách, vận chuyển hàng hóa ngày 15/5/2006 thì Công ty xét ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP (nêu trên). Trường hợp Công ty thuộc diện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP (nêu trên), nay có đủ điều kiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo hướng dẫn tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC (nêu trên) cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2007.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và điều kiện thực tế của đơn vị để hướng dẫn đơn vị.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3315/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Chín Nghĩa do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.118
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177