Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3310/TCT-CS về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3310/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 3310/TCT-CS
V/v miễn giảm thuế TNDN từ chuyển quyền sử dụng đất.

 Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty cổ phần phát triển đô thị công nghiệp số 2.

Trả lời công văn số 157/CV ngày 4/8/2008 của Công ty cổ phần phát triển đô thị công nghiệp số 2 hỏi về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc này, tại điểm 2 công văn số 3571 TC/TCT ngày 29/3/2005 của Bộ Tài chính về ưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở kinh doanh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nhà đã hướng dẫn: “Doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước nhưng không cần làm thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ cũng được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN bao gồm cả thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất đối với đất được Nhà nước giao hoặc có quyền sử dụng đất trước ngày 1/1/2004 để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nhà”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì cơ sở kinh doanh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nhà chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP và có chuyển quyền sử dụng đất đối với đất được Nhà nước giao hoặc có quyền sử dụng đất trước ngày 1/1/2004 để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nhà thì mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN bao gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất.

Trường hợp của Công ty cổ phần phát triển nhà đô thị công nghiệp số 2 thì đến ngày 03/01/2006 được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chuyển thành Công ty cổ phần theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP do đó Công ty không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất theo hướng dẫn tại công văn số 3571 TC/TCT nêu trên. Công ty phải kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành. 

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và đề nghị đơn vị liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c)
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3310/TCT-CS về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.008
DMCA.com Protection Status

IP: 54.197.24.206