Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 327/LĐTBXH-VL hỗ trợ người lao động bị mất việc làm trong doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp bỏ trốn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 327/LĐTBXH-VL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thanh Hòa
Ngày ban hành: 30/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hỗ trợ doanh nghiệp khi tuyển dụng lao động

UBND cấp tỉnh sẽ có chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp khi tuyển dụng người lao động bị mất việc làm trong các doanh nghiệp có chủ bỏ trốn.

Đây là đề nghị của Bộ LĐTBXH tại Công văn số 327/LĐTBXH-VL để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về chính sách hỗ trợ đối với người lao động bị mất việc làm.

Ngoài ra, người lao động thuộc trường hợp trên cũng sẽ được ưu tiên vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm nếu có nhu cầu.

Công văn cũng yêu cầu UBND gửi báo cáo định kì về tình hình và việc hỗ trợ người lao động về Bộ LĐTBXH để theo dõi kiểm tra.

Công văn được kí vào ngày 30/1/2013.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 327/LĐTBXH-VL
V/v hỗ trợ người lao động bị mất việc làm trong doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp bỏ trốn

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1490/TTg-KGVX ngày 24/9/2012 của Văn phòng Chính phủ về hỗ trợ người lao động không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp bị mất việc làm trong doanh nghiệp có chủ bỏ trốn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở, ban ngành tại địa phương thực hiện các biện pháp sau:

1. Tổ chức rà soát các doanh nghiệp trên địa bàn có chủ doanh nghiệp bỏ trốn năm 2012, xác định cụ thể nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động để ứng ngân sách trả nợ lương cho người lao động và có các biện pháp hỗ trợ người lao động. Kết quả rà soát, hỗ trợ người lao động tại các doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp bỏ trốn tại các địa phương năm 2012 nêu trên đề nghị báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 01/4/2013.

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan xây dựng quy chế phối hợp để hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định hiện hành về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động tại các doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp bỏ trốn.

3. Chỉ đạo Trung tâm Giới thiệu việc làm tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm đối với lao động bị mất việc làm trong các doanh nghiệp có chủ bỏ trốn để tạo điều kiện cho người lao động sớm tìm được việc làm mới; hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức tuyển dụng người lao động bị mất việc làm trong các doanh nghiệp có chủ bỏ trốn.

4. Ưu tiên cho người lao động bị mất việc làm được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm; có các biện pháp để khuyến khích người lao động tự tạo việc làm.

5. Báo cáo định kỳ về tình hình và việc hỗ trợ người lao động trong các doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp bỏ trốn tại địa phương 06 tháng đầu năm gửi trước ngày 20 tháng 6 hàng năm, báo cáo năm gửi trước ngày 20 tháng 1 năm sau về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Rất mong sự quan tâm, chỉ đạo của quý Ủy ban./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở LĐTBXH (để biết);

- Lưu: VP, CVL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 327/LĐTBXH-VL hỗ trợ người lao động bị mất việc làm trong doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp bỏ trốn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.965

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.101.141