Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3261TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 16/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3261 TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi  

Công ty Kentech (Vn) Co.,Ltd
(6511 Hương lộ 12, Nhị Bình, Hốc Môn)
Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh


Trả lời công văn số 41/CV-KT/05 ngày 22/6/2005 của Công ty Kentech (VN) Co.,Ltd về đề nghị được tái xuất và không thu thuế số nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty nhập khẩu từ năm 1995, 1996, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Căn cứ Luật thuế XNK và các văn bản hướng dẫn hiện hành, thì:

- Một trong những điều kiện để được xét hoàn thuế nhập khẩu đã nộp hoặc không thu thuế nhập khẩu (nếu chưa nộp) đối với hàng hóa nhập khẩu nhưng vì lý do nào đó buộc phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba theo chỉ định của chủ hàng nước ngoài là hàng hóa được tái xuất ra nước ngoài trong thời hạn tối đa 1 năm (tính tròn 365 ngày) kể từ ngày thực tế nhập khẩu hàng hóa;

Vì vậy trường hợp Công ty Kentech (VN) Co.,Ltd tái xuất trả Công ty Kentech (Đài Loan) nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được nhập khẩu từ năm 1995, 1996 không thuộc đối tượng được xét hoàn thuế hoặc không thu thuế nhập khẩu, Công ty Kentech (VN) Co.,Ltd phải nộp đầy đủ số thuế nhập khẩu cho số hàng hóa trên.

- Trường hợp Công ty Kentech (VN) Co.,Ltd không có khả năng nộp thuế nhập khẩu vì đã ngừng hoạt động, đang trong quá trình làm thủ tục giải thể thì số thuế nhập khẩu trên sẽ được xử lý theo đúng trình tự xử lý các khoản nợ của các doanh nghiệp giải thể.

2) Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra lại quá trình theo dõi nợ thuế của Công ty Kentech và báo cáo rõ lý do các lô hàng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty Kentech (VN) Co.,Ltd được nhập khẩu từ năm 1995, 1996 đến nay (10 năm) chưa đưa vào sản xuất, xuất khẩu và cũng chưa nộp thuế nhập khẩu, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã có những biện pháp gì đối với trường hợp nợ thuế của Công ty Kentech (VN) Co.,Ltd, đồng thời theo dõi quá trình giải thể của Công ty Kentech (VN) Co.,Ltd để thu hồi số thuế nợ đọng theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Kentech (VN) Co.,Ltd, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- LĐTC
- Lưu VT (2), KTTT (3)
  

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

  

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn Số 3261 TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan xuất trả nguyên phụ liệu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.174

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!