Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3250/VPCP-KTTH về việc ưu đãi đầu tư đối với dự án sản xuất máy tính xách tay của Tập đoàn điện tử Compal do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3250/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 13/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3250/VPCP-KTTH
V/v ưu đãi đầu tư đối với dự án sản xuất máy tính xách tay của Tập đoàn điện tử Compal

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 6472/BTC-CST ngày 17/5/2007), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3603/BKH-ĐTNN ngày 25/5/2007); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc trong cuộc họp ngày 11/6/2007 tại Văn phòng Chính phủ về việc ưu đãi đầu tư đối với dự án sản xuất máy tính xách tay của Tập đoàn Compal tại tỉnh Vĩnh Phúc; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc việc cho dự án trên được áp dụng các ưu đãi ở mức cao nhất theo quy định của pháp luật hiện hành. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và cơ quan liên quan xem xét, xác định về năng lực tài chính, về công nghệ kỹ thuật cao và các điều kiện khác của dự án để xem xét, xử lý việc áp dụng các chính sách ưu đãi cho phù hợp với dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy, Trần Quốc Toản, Vụ: TH, QHQT, KG, Website CP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b), S.20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3250/VPCP-KTTH về việc ưu đãi đầu tư đối với dự án sản xuất máy tính xách tay của Tập đoàn điện tử Compal do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.977

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44