Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3248/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3248/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 27/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3248/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 495/CT-THNVDT ngày 13/03/2008 của Cục thuế tỉnh Gia Lai đề nghị giải đáp vướng mắc về đối tượng áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng:

Tại Điểm 3, Điều 2, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định: “Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển nhằm mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường của dự án đầu tư hiện có”.

Tại Điều 36, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định về thuế TNDN quy định: “Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì được miễn giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm …”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động mà có đầu tư nhằm mở rộng quy mô, xây dựng dây chuyền sản xuất mới, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực sản xuất, giảm ô nhiễm môi trường của dự án đầu tư hiện có thì được hưởng ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng, không phân biệt là cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ hay cơ sở sản xuất.

2. Về cụm từ “cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư:

Tại Khoản 8, Điều 3, Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 giải thích như sau: “8. Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định”.

Căn cứ quy định nêu trên thì dự án đầu tư có thể hình thành hoặc không hình thành cơ sở kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Theo các quy định của Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành thì cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư được hiểu là cơ sở kinh doanh mới thành lập theo quy định của pháp luật (Luật doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, Luật đầu tư) để triển khai dự án đầu tư trong một khoản thời gian xác định theo quy định của Luật Đầu tư.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã thành lập trước đó và đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau, bước đầu chỉ triển khai thực hiện đầu tư trong một lĩnh vực, ngành nghề nào đó đã đăng ký, sau đó mới triển khai đầu tư tiếp ngành nghề đã đăng ký còn lại và nếu các bước thực hiện đầu tư này không thành lập ra một cơ sở kinh doanh mới theo quy định của pháp luật thì không xác định thuộc cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Gia Lai được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh; thành phố;
- Vụ PC, CST;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS-3b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3248/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.822
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.9.6