Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3245/VPCP-ĐMDN về việc chuyển giao phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Hữu Nghị Nghệ An về Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3245/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 13/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3245/VPCP-ĐMDN
V/v chuyển giao phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Hữu Nghị Nghệ An về TCT Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Công nghiệp;
- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước;
- Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn.

 

Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp (công văn số 1905/BCN-TCTP ngày 3/5/2007) về việc Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn tiếp nhận phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Hữu Nghị Nghệ An, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn bàn, thống nhất phương án chuyển nhượng theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Bộ Tài chính;
- UBND tỉnh Nghệ An;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, CN, KTTH, Website CP;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b), 24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3245/VPCP-ĐMDN về việc chuyển giao phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Hữu Nghị Nghệ An về Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.858

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102