Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3204/VPCP-CN năm 2017 báo cáo kết quả thực hiện Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và việc thí điểm triển khai xây dựng phương án cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng, tài sản khu bay tại các cảng hàng không, sân bay do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3204/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 03/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3204/VPCP-CN
Về báo cáo kết quả thực hiện Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không VN và việc thí điểm triển khai xây dựng phương án cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng, tài sản khu bay tại các cảng HK, sân bay

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi:  Bộ Giao thông vận tải

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 11581/BGTVT-QLDN ngày 09 tháng 10 năm 2016) và ý kiến của Bộ Tư pháp (văn bản số 391/BTP-PLDSKT ngày 13 tháng 02 năm 2017), Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 324/BTNMT-KH ngày 23 tháng 01 năm 2017), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 591/BKHĐT-PTDN ngày 20 tháng 01 năm 2017), Bộ Xây dựng (văn bản số 115/BXD-QLDN ngày 18 tháng 01 năm 2017) Bộ Tài chính (văn bản số 15623/BTC-QLCS ngày 02 tháng 11 năm 2016), Bộ Quốc phòng (văn bản số 10756/BQP-Kte ngày 31 tháng 10 năm 2016) về báo cáo kết quả thực hiện Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và việc thí điểm triển khai xây dựng phương án cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng, tài sản khu bay tại các cảng hàng không, sân bay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan, hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và việc thí điểm triển khai xây dựng phương án cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng, tài sản khu bay tại các cảng hàng không, sân bay (trong đó, cần làm rõ các căn cứ pháp lý và kết quả thực hiện), trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: QP, TC, KH&ĐT, TN&MT, TP, XD;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, T.ly TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NC, ĐMDN, QHĐP, QHQT, PL, TCCV;
- Lưu: VT, CN (3b) LM.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3204/VPCP-CN năm 2017 báo cáo kết quả thực hiện Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và việc thí điểm triển khai xây dựng phương án cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng, tài sản khu bay tại các cảng hàng không, sân bay do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


370
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.180.104