Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 32/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 25/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/BXD-QLN
V/v: cấp giấy phép thành lập chi nhánh có ngành nghề kinh doanh sàn giao dịch bất động sản

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 961/KH&ĐT-ĐTNN ngày 23/3/2011 của Sở Xây dựng đề nghị hướng dẫn việc cấp phép lập chi nhánh có ngành nghề kinh doanh sàn giao dịch bất động sản. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc Công ty TNHH quản lý bất động sản Capital Land (Việt Nam) và Công ty TNHH Cushman & Wakefield (Việt Nam) là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xin đăng ký thành lập chi nhánh với ngành nghề kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản là thuộc lĩnh vực được xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp và kinh doanh bất động sản.

2. Lưu ý, khi thực hiện đăng ký chức năng kinh doanh sàn giao dịch bất động sản, doanh nghiệp cần đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

- Về điều kiện kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản: theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản thì doanh nghiệp phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản, nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản;

- Về người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản: theo quy định tại Điều 21 của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản thì người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản;

- Về mô hình tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản: theo quy định tại mục 1 và 2 Phần IV Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP thì doanh nghiệp phải có quy chế hoạt động và mô hình tổ chức sàn giao dịch bất động sản.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Quý Sở đối chiếu các quy định nêu trên để nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QLN (2b).

TL.BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 32/BXD-QLN ngày 25/04/2011 về cấp giấy phép thành lập chi nhánh có ngành nghề kinh doanh sàn giao dịch bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.681

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!