Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3198/VPCP-KTTH 2018 rà soát cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty Việt Trung

Số hiệu: 3198/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 06/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3198/VPCP-KTTH
V/v rà soát việc thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty VTM

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại Công văn số 76/BC-BTP ngày 27 tháng 3 năm 2018 Báo cáo rà soát quá trình thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (Công ty VTM), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Khoa học và Công nghệ nghiên cứu các kiến nghị của Bộ Tư pháp tại Công văn số 76/BC-BTP nêu trên để xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

(Xin gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Khoa học và Công nghệ bản chụp Công văn số 76/BC-BTP trên đây của Bộ Tư pháp)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, CN, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3198/VPCP-KTTH ngày 06/04/2018 về rà soát việc thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


829

DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.184.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!