Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3196/LĐTBXH-LĐTL về hướng dẫn pháp luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3196/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 27/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3196/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn pháp luật lao động.

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 5744/SLĐTBXH-LĐ ngày 28/7/2009 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương của doanh nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Nghị định số 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ thì các doanh nghiệp phải đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Do vậy, đối với các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đầy đủ và sử dụng con dấu riêng sẽ phải đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Đối với các trường hợp còn lại sẽ không phải đăng ký. Tuy nhiên, nếu các Chi nhánh, các công ty con, các đơn vị hạch toán phụ thuộc của các Tập đoàn, các Tổng công ty, các Công ty được phân cấp xây dựng nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương (phân cấp trong quy chế hoặc điều lệ hoạt động của đơn vị) thì đăng ký với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Chi nhánh, Công ty con, đơn vị đóng trụ sở.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh biết và chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3196/LĐTBXH-LĐTL ngày 27/08/2009 về hướng dẫn pháp luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.797

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.239.91