Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3184/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 10/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3184/TCHQ-TXNK
V/v thông báo doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số 1180/TB-CCT, 1181/TB-CCT ngày 31/5/2013 của Chi cục Thuế huyện Sóc Sơn về việc thông báo doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại các công văn nêu trên, Chi cục Thuế huyện Sóc Sơn đã thông báo: Ngày 27/05/2013 các doanh nghiệp sau đã không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan thuế:

Tên DN

Mã số thuế

Địa chỉ ĐKKD

Giấy chứng nhận ĐKKD

Cơ sở kinh doanh (CSKD) Công ty TNHH xây dựng và thương mại An Thành

0101546469

Thôn Miếu Thờ - xã Tiên Dược - Sóc Sơn - Hà Nội

0102014099 cấp ngày 20/9/2004

Cơ sở kinh doanh (CSKD) Công ty CP cơ khí xây dựng thương mại Minh Tân

0105806492

Đội 2, Thôn Dược Thượng - xã Tiên Dược - Sóc Sơn - Hà Nội

0105806492 cấp ngày 28/2/2012

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát thông tin nợ thuế của doanh nghiệp để theo dõi quản lý và thực hiện xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Công Bình (để b/c);
- Cục Thuế TP Hà Nội (để biết);
- Chi cục Thuế huyện Sóc Sơn (để biết);
- Ban QLRR (để biết);
-
Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3184/TCHQ-TXNK ngày 10/06/2013 thông báo doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.426

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!