Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3176/TCT-QLN về việc xử lý nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước còn tồn đọng của Công ty khi thực hiện giao doanh nghiệp cho tập thể người lao động do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3176/TCT-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 22/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3176/TCT-QLN
V/v xử lý nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty xuất nhập khẩu rau quả II

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 31 RQII ngày 12/8/2008 của Công ty xuất nhập khẩu rau quả II về việc xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước còn tồn đọng của Công ty khi thực hiện giao doanh nghiệp cho tập thể người lao động, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn của Công ty xuất nhập khẩu rau quả II thì tại thời điểm giao công ty cho tập thể người lao động theo Quyết định số 3954/QĐ-BNN-DMDN ngày 25/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thì Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã căn cứ vào Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán, cho thuê công ty nhà nước và Thông tư số 109/2005/TT-BTC ngày 8/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về tài chính trong giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước nên Công ty được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định và Thông tư nêu trên, Theo quy định tại điểm 3 Điều 11, chương II Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ thì nguyên tắc xử lý các khoản nợ khi giao công ty như sau: Đối với các khoản nợ thuế, các khoản phải nộp ngân sách nhà nước và khoản nợ công ty vay của ngân hàng thương mại nhà nước, vay từ quỹ hỗ trợ phát triển mà công ty đã áp dụng các biện pháp xử lý nhưng vẫn chưa thanh toán được thì được xử lý theo quy định hiện hành và tại điểm 1e, mục III Thông tư số 109/2005/TT-BTC ngày 8/12/2005 của Bộ Tài chính quy định: đối với khoản nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước được xử lý như sau: trường hợp bị lỗ không thanh toán được thì công ty lập hồ sơ đề nghị giãn nợ, hoặc xóa nợ theo mức tối đa bằng số lỗ lũy kế đến thời điểm xác định giá trị công ty theo pháp luật hiện hành. Nhưng việc xử lý xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có khó khăn do nguyên nhân khách quan và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính trong đó có công văn số 6743/BTC ngày 22/5/2007 hướng dẫn các trường hợp được xử lý xóa nợ thuế cho các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, giao, bán quy định tại Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần, Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước, vì vậy Tổng cục Thuế đã có công văn trả lời cho Công ty số 2819/TCT-QLN ngày 23/7/2008.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty nhập khẩu rau quả II biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Đà Nẵng
- Lưu: VT, QLN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3176/TCT-QLN về việc xử lý nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước còn tồn đọng của Công ty khi thực hiện giao doanh nghiệp cho tập thể người lao động do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.156

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102