Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3107/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 31/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3107/TCT-KK
V/v quyết toán thuế TNDN của các công ty quốc phòng

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2387/CTC-TCDN ngày 26/06/2015 của Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng về việc quyết toán thuế TNDN năm 2014 của các công ty quốc phòng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với số liệu quyết toán thuế TNDN năm 2014:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 2839/TCT-KK ngày 14/7/2015 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố thông báo số liệu quyết toán thuế TNDN năm 2014 của các công ty quốc phòng bao gồm số thuế phải nộp, số thuế đã nộp, số thuế nộp thừa đề nghị được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau và số thuế nộp thừa đề nghị hoàn (công văn đính kèm theo).

2. Đối với trường hợp Công ty TNHH MTV 27 và Công ty TNHH MTV Cơ điện - Vật liệu nổ 31 có số thuế TNDN nộp thừa sau quyết toán thuế năm 2014:

Căn cứ quy định tại Điều 33 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính về quản lý thuế: Số thuế TNDN đã nộp thừa năm 2014 của các công ty quốc phòng sẽ được chuyển tự động để bù trừ cho số thuế TNDN phát sinh phải nộp năm 2015.

3. Đối với đề nghị hoàn thuế TNDN năm 2013 của Công ty TNHH MTV 16 theo kết luận của cơ quan kiểm toán:

Căn cứ quy định tại Điều 10 và Điều 33 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính về quản lý thuế, khi người nộp thuế có điều chỉnh giảm số thuế phải nộp thì người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện khai điều chỉnh bổ sung để xác định lại đúng nghĩa vụ thuế. Vì vậy, đối với các công ty quốc phòng, Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng sẽ là cơ quan thông báo lại nghĩa vụ thuế TNDN phải nộp năm 2013 của Công ty TNHH MTV 16 trên cơ sở kết luận của cơ quan kiểm toán.

Tuy nhiên, tại phụ lục 01/TNDN-QP đính kèm công văn số 2387/CTC-TCDN ngày 26/06/2015, Cục Tài chính thông báo số thuế TNDN quyết toán năm 2013 của Công ty TNHH MTV 16 là (165.150.184) đồng, số thuế đã nộp: 0 đồng, số thuế nộp thừa (165.150.184) đồng, số liệu này không khớp đúng với số liệu Cục Tài chính đã thông báo với Tổng cục Thuế tại phụ lục 01/TNDN-QP đính kèm công văn số 3709/CTC-TCDN ngày 30/9/2014 của Cục Tài chính.

Do vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng có văn bản thông báo lại số liệu quyết toán TNDN năm 2013 của Công ty TNHH MTV 16 đã điều chỉnh theo kết luận của cơ quan kiểm toán (số phải nộp, số đã nộp) để Tổng cục Thuế có căn cứ thông báo Cục thuế tỉnh Bình Phước xác định số thuế nộp thừa và hỗ trợ Công ty TNHH MTV 16 thực hiện thủ tục hoàn thuế theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3107/TCT-KK ngày 31/07/2015 về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của các công ty quốc phòng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.948

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.129.91