Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3065/VPCP-NN năm 2017 về văn bản của Hợp tác xã Mây tre lá Ba nhất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3065/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 31/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3065/VPCP-NN
V/v văn bản của Hợp tác xã Mây tre Ba nhất

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Về đề nghị của Hợp tác xã Mây tre lá Ba Nhất tại văn bản số 02/HTX-2017 ngày 09 tháng 3 năm 2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 6235/VPCP-KTN ngày 27 tháng 7 năm 2016, trả lời doanh nghiệp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 01 tháng 6 năm 2017. Trường hợp Hợp tác xã Mây tre lá Ba Nhất có khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết hỗ trợ phù hợp theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;.
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: T
C, TP, TNMT;
- HTX Mây tre lá Ba Nhất (s
169-171 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, TpHCM);
- VPCP: BTCN
, các PCN,
các Vụ: PL, QHĐP, V.I, KTTH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3b). NTT 16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3065/VPCP-NN năm 2017 về văn bản của Hợp tác xã Mây tre lá Ba nhất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


484
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33